Ansvarsfriskrivning

Begränsning av ansvar

Norrut.se är en fristående webbtjänst och ansvarar ej för avtal eller eventuella konflikter mellan länkade parter så som annonsörer och kunder. Norrut.se kan inte krävas på någon slags ersättning och vi reserverar oss för eventuella skrivfel på sidan. Vi kan inte heller ses som delaktiga i någon slags tvist som kan uppstå mellan kunder och annan part. Om du vill läsa allmänna villkor för en specifik butik, annonsör eller liknande ber vi dig att besöka deras hemsida.

Alla råd, recensioner och uttalanden som tillhandahålls på Norrut.se är endast avsedda för underhållning. Medan informationen som tillhandahålls på Norrut.se är tillämplig på författarna baserat på deras erfarenheter, kan dessa samma förväntningar inte överföras till någon annan individ under några omständigheter.

Medlemmar som bidrar till Norrut.se är inte certifierade på något sätt för att ge professionell rådgivning, och accepterar inget ansvar för personer som försummar denna ansvarsfriskrivning.

Betyg och tips om produkter och tjänster på denna webbplats är inte baserade på någon oberoende vetenskaplig testning. Informationen på den här webbplatsen granskas inte av professionell personal och kan endast användas på egen risk. Rådgör alltid med en professionell yrkesperson innan du använder eventuella produkter eller tjänster som du läst om på denna webbplats.

Innehållet på denna webbplats har inte skrivits, granskats eller godkänts av kvalificerad professionell personal och ska därför inte användas för att förhindra, förebygga, diagnostisera eller behandla sjukdomar eller andra problem. Norrut.se tar inte ansvar för några åtgärder som vidtas efter att ha tagit del av information på denna webbplats och tar inte ansvar för om man missbrukar en produkt eller tjänst som går att ta del av via denna webbplats.

Du måste läsa och följa anvisningarna på etiketten för varje produkt eller tjänst du köper. Tala alltid med professionell yrkespersonal innan du provar någon av de produkter eller tjänster som går att läsa om på denna webbplats.

Reservation för felaktigheter

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på sajten, och det är ditt eget ansvar att kontrollera och läsa villkoren för eventuella rabatter, erbjudanden, priser eller liknande. Vårt mål är givetvis att den information som presenteras på sajten skall vara så aktuell och tillförlitlig som möjligt, men det är inte alltid vi hinner med att uppdatera då villkor kontinuerligt förändras.

Inga anbud eller uppmaningar

Ingen information som ges på denna webbplats utgör anbud eller uppmaningar till köp eller överlåtelse av, handel med eller affärer med Norrut.se eller tredjepart.

Skyldighet att skaffa upplysning om ändringar

Vi kan uppdatera denna sida och alla andra avtal och policys när som helst genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du är därför skyldig att regelbundet kontrollera denna sida samt våra andra sidor för avtal och policys för att se till att du godkänner eventuella ändringar.